Concept

MentorMix voor mentoren

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben behoefte aan een goede begeleiding. Er worden steeds meer eisen aan hen gesteld, bijvoorbeeld op het gebied van vaardigheden. Mentoren willen hier aandacht aan besteden, maar komen hier niet altijd aan toe door gebrek aan tijd en vooral ook door gebrek aan materiaal.

En dat is jammer, want er is genoeg te doen met de leerlingen! Dezelfde problemen komen steeds weer terug: leerlingen die hun spullen vergeten, die pesten, die lage cijfers halen of die concentratieproblemen hebben. Daarnaast is het van belang dat bepaalde thema's onder de aandacht komen, zoals geld verdienen, telefoneren en omgaan met conflictsituaties.

Hoe werkt MentorMix?

Bovenstaande onderwerpen komen allemaal aan de orde in MentorMix. De mentor kan zelf bepalen welk onderwerp wanneer aan de orde komt. Elke les staat op zichzelf. De leerlingen maken de opdrachten in het leerlingenboek. De mentor heeft ook het docentenboek.

Bij elke les zit een aansluitende opdracht die in het docentenboek staat. Dit geeft de mentor de mogelijkheid de les te verlengen tot een heel lesuur.

De opdrachten in het leerlingenboek kunnen in 20 minuten gemaakt worden, maar met de aansluitende opdracht is er altijd voldoende materiaal om een heel uur zinvol in te vullen.

De opzet van de opdrachten is simpel: de leerlingen gaan individueel of soms in kleine groepjes aan het werk. Ze worden geconfronteerd met een bepaald onderwerp of met een bepaalde vaardigheid. Dit wordt op een gestructureerde manier onder de aandacht gebracht en de leerlingen worden zelf aan het denken gezet.

De bijbehorende opdrachten kunnen zelfstandig gemaakt worden, maar de mentor kan er ook voor kiezen dit klassikaal te doen. Als de mentor in gesprek wil komen met zijn leerlingen, dan bieden de opdrachten uit MentorMix hier voldoende mogelijkheid toe.

Waarom MentorMix?

  • Kant-en-klare lessen per leerjaar
  • Aandacht voor vaardigheden en thema's
  • Leerlingen werken zelfstandig of gestuurd
  • In gesprek met de leerling
  • Betaalbaar voor elke school